Verkeersleefbaarheidsplan Tielt

Zaterdag 16 september: start testfase verkeersplan

Vanaf zaterdagmorgen 16 september is het verkeersleefbaarheidsplan ook effectief zichtbaar in het straatbeeld. De testfase wordt dan ingezet in Tielt-centrum; de deelgemeenten volgen later dit najaar.

De hoofddoelstelling is drieledig:

  1. via een ruime zone 30 het verkeer afremmen;
  2. doorgaand en zwaar verkeer weren uit het centrum (plus bereikbaarheid voor bestemmingsverkeer garanderen);
  3. een rustiger en veiliger verkeersomgeving creëren voor voetgangers en fietsers.

Het plan wordt ineens voor geheel Tielt centrum uitgerold, m.u.v. de Bedevaartstraat (op termijn enkelrichting tussen station en Dertig Zilverlingenstraat) en de zone Oude Station- en  Stoktmolenstraat (fietsstraat op termijn), waar eerst nog andere werkzaamheden dienen gefinaliseerd.

De ruggengraat van het verkeersleefbaarheidsplan is daarmee een feit. In de periode na 16 september worden nog minder ingrijpende aanpassingen doorgevoerd en details bijgewerkt om de duidelijkheid en veiligheid van de nieuwe verkeerscirculatie nog verder te stimuleren.


De testfase is daarmee dus ingezet. In 2024 wordt de eerste fase geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Als de parking van de Collegesite afgewerkt is, zal de tweede fase van het plan worden uitgevoerd.

Eind mei 2023 ontving je via stadsmagazine Op de Hoogte een
brochure met een overzicht van het plan. Op deze interactieve website kan je de meest recente updates en vorderingen nalezen. Je vindt hier ook de diverse insteken van het volledige verkeersplan terug, met gedetailleerde plannen per straat of wijk. 

Dit plan heeft alles om onze stad (nog) veiliger, gezonder en fijner te maken om er te wonen, te werken en te vertoeven. Dank voor je steun om hier mee een positief project van te maken.

 

De testfase in detail

Bienvenu sur Createlli Lab